Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Full Moon (31 January 2018)

Τime 19:15 Larissa Greece, Distance: 358905,247 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, 0.5x Focal Reducer 1.25", Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου