Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018

Moon, Illuminated: 88,4% (28 January 2018)

Τime 18:10 Larissa Greece, Distance: 357654,691 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου