Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

Sun - Sunspots region 2699 (12 February 2018)

The Sun, Type: Star, Distance 149,750 Million km, Τime 09:25 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SkyWatcher 70mm Solar Filter, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου