Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

Catching Meteor, Pleiades Star Cluster (16 February 2018)

Τime 19:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, 0.5x Focal Reducer 1.25", SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου