Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

M 41 Little Beehive Cluster (17 February 2018)

M 41 Open Star Cluster, Distance: 2316,0 Light Years, Local Τime 19:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, 0.5x Focal Reducer 1.25", SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου