Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Catching Meteor, Star Antares (19 March 2018)

Local Τime 04:30 Greece, Distance: 553,75 Light Years, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI290MC USB 2.0.COLOR, 0.5x Focal Reducer 1.25", SharpCap recording software


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου