Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Jupiter with Moons (12 March 2018)

Moons: Callisto, Europa, Ganymede, Io, Τime 06:00 Greece, Distance: 729.766 (Mio km), Illuminated: 99,3%, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου