Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Jupiter with Moons (27 March 2018)

Moons: Europa, Io, Ganymede, Callisto, Local Time 04:30 Greece, Distance: 700.308 M km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, Barlow TeleVue 3X, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου