Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

Moon, Illuminated: 90,9% (28 March 2018)

Local Τime 21:00 Greece, Distance: 365682,266 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, TeleVue Barlow 3X, Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου