Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

M 22 Sagittarius Cluster (10 March 2018)

M 22 Sagittarius Cluster (Globular star cluster), Τime: 05:00, Larissa, Greece, Distance: 9786,0 Light Years, Local Τime 05:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, 0.5x Focal Reducer 1.25", SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου