Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

Jupiter with Moons (10 April 2018)

Moons: Europa, Io, Ganymede, Callisto, Local Time 05:00 Greece, Distance: 678.576 M km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, Barlow TeleVue 3X, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου