Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

Sun, Sunspot Region 2706 (21 April 2018)

Local Time 08:45 Greece, Distance: 150.326 Mio km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC COLOR, 0.5x Focal Reducer 1.25", Barlow X-CEL 2X, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου