Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

Moon, Illuminated: 94,7% (27 April 2018)

Local Τime 23:30 Greece, Distance: 377003,058 Mio km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, X-Cel LX 2x Barlow Lens, TeleVue Barlow 3X, Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου