Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Moon, Illuminated: 95,9% (2 May 2018)

Local Τime 03:00 Greece, Distance: 392955,466 Mio km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, 0.5x Focal Reducer 1.25", X-Cel LX 2x Barlow Lens, TeleVue Barlow 3X, Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου