Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Jupiter with Moons (10 May 2018)

Moons: Europa, Io, Ganymede, Callisto, Local Time 04:00 Greece, Distance: 658.207 M km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, Barlow TeleVue 3X, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου