Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Moon, Illuminated: 77,8% (24 May 2018)

Local Τime 22:50 Greece, Distance: 378212.854 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, X-Cel LX 2x Barlow Lens, TeleVue Barlow 3X, Stacked Barlow TeleVue 3X, Barlow X-CEL 2X, Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, SharpCap recording software


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου