Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

Sun, Sunspot Region 2712 (28 May 2018)

Local Time 09:00 Greece, Distance: 151.586 M km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, Camera ZWO ASI120MC COLOR, SkyWatcher 70mm Solar Filter, 0.5x Focal Reducer 1.25", Barlow X-CEL 2X, SharpCap recording software


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου