Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Sun, Sunspots Region 2712 (29 May 2018)

Local Time 08:00 Greece, Distance: 151.611 M km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, Camera ZWO ASI120MC COLOR, SkyWatcher 70mm Solar Filter, Barlow X-CEL 2X, Barlow TeleVue 3X, SharpCap recording software


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου