Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

Moon, Illuminated: 82,8% (3 June 2018)

Local Τime 04:30 Greece, Distance: 402011.238 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, X-Cel LX 2x Barlow Lens, TeleVue Barlow 3X, Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, SharpCap recording software


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου