Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

Saturn and Mars (3 June 2018)

Local Time 05:15, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, Stacked Barlow TeleVue 3X, Barlow X-CEL 2X, SharpCap recording software, Image processing with PIPP and RegiStax


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου