Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Moon, Illuminated: 66,3% (5 June 2018)

Local Τime 04:45 Greece, Distance: 399052.471 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, TeleVue Barlow 3X, Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, SharpCap recording software, Capture Area=1920x1080


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου