Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Saturn, M22, M25 (3 June 2018)

Local Τime 02:30 Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, 0.5x Focal Reducer 1.25" for M22, M25, Barlow TeleVue 3X for Saturn, SharpCap recording software


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου