Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

South sky region, lucky capture (25 June 2018)

Local Τime 01:30 Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, 0.5x Focal Reducer 1.25", Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, SharpCap recording software, Capture Area=1936x1096


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου