Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Moon (29 June 2018)

Illuminated: 99,4%, Local Τime 04:00 Greece, Distance: 403081.889 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, TeleVue Barlow 3X, Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, SharpCap recording software


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου