Κυριακή, 1 Ιουλίου 2018

Jupiter (30 June 2018)

Moons: Europa, Io, Ganymede, Callisto, Local Time 22:00 Greece, Distance: 711.518 M km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, Barlow TeleVue 3X, SharpCap recording software


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου