Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Sunspots (20 June 2018)

Local Time 10:30 Greece, Distance: 152.011 M km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, Camera ZWO ASI120MC COLOR, SkyWatcher 70mm Solar Filter, Barlow X-CEL 2X, SharpCap recording software


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου