Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Sunspots (21 June 2018)

Local Time 15:30 Greece, Distance: 152.021 M km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, Camera ZWO ASI120MC COLOR, SkyWatcher 70mm Solar Filter, SharpCap recording software


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου