Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

M 8, Lagoon Nebula (17 July 2018)

Type: HII region, Distance: 4077,5 Light Years, Local Τime 01:00 Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, 0.5x Focal Reducer 1.25", Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, SharpCap recording software, Capture Area=1936x1096


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου