Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Moon (18 July 2018)

Illuminated: 38,7%, Local Τime 21:30 Greece, Distance: 375482.490 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, 0.5x Focal Reducer 1.25", TeleVue Barlow 3X, Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, SharpCap recording software, Capture Area=1936x1096Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου